Smithtown Community Jazz Ensemble
Smithtown Community Jazz Ensemble
Our Brass
Our Brass
View from the Band
View from the Band
View Inside the Band
View Inside the Band
The Full Smithtown Community Band
The Full Smithtown Community Band
Founder and Director Bill Link
Founder and Director Bill Link
Our Percussion Section
Our Percussion Section
Joe Marino on Drumset
Joe Marino on Drumset
Our Trumpets
Our Trumpets
Our Clarinets
Our Clarinets
A Side View of the Band
A Side View of the Band
Our Euphoniums
Our Euphoniums

Photos of the Band